četvrtak, 17. avg 2017.
Naslovna / Uslovi korišćenja
Uslovi korišćenja

Svi sadržaji u sklopu projekata u vlasništvu firme "WDA" predstavljeni su javnosti na uvid u najboljoj nameri i kao takvi ne mogu uticati da firma "WDA" bude odgovorna za direktnu ili indirektnu štetu koja može nastati korišćenjem informacija.

Vlasnik projekata u sklopu firme "WDA" ima neotuđivo pravo da menja autorske sadržaje u svom vlasništvu po sopstvenom nahođenju. Autorski sadržaji u vlasništvu firme WDA trebalo bi da su tačni. Korisnik servisa ima obavezu da proveri tačnost navoda koji se pominju u pomenutim autorskim sadržajima.

Tačnost informacija na sajtovima može da zavisi od njihove trenutne aktualnosti. S obzirom da je na sajtovima moguće pregledati arhivu objavljenog sadržaja treba imati na umu da su protokom vremena neki podaci zastarili. "WDA" se zalaže da sadržaj koji zahteva ažurnost, aktuelnost i istinitost bude bude takav i predstavljen.


Oglašavanje i linkovanje

"WDA" ne snosi odgovornost za istinitost i kvalitet sadržaja reklamnih poruka, oglasa, kao i sadržaja koji su linkovani na adrese drugačije od adresa u sklopu projekata u vlasništvu firme "WDA". "WDA" ne snosi odgovornost za eventualnu neistinitost navoda autora koji nisu u sastavu firme "WDA" ili njenih saradnika.

Sadržaji do kojih se dolazi putem linkova i nalaze se na drugim sajtovima su van jurisdikcije "WDA" bez obzira što su u pitanju autorski prikazi ili navodi vlasnika sadržaja. "WDA" može po svom nahođenju prikazivati ili menjati sadržaj i opise linkova, u skladu sa najboljom praksom oglašavanja.

WDA nema obavezu bezuslovnog linkovanja nekog Internet sadržaja.

Uslovi linkovanja objavljeni su na adekvatnnim stranicama u sklopu WDA projekta.


Statistike posećenosti

Podaci koji se interno koriste sa sajta za statistike posećenosti preuzimaju se iz standardnih session varijabli. Svi preuzimani podaci o korisnicima u skladu su sa pozitivnim normama EU o privatnosti podataka na Internetu.