četvrtak, 17. avg 2017.
Naslovna / Politika privatnosti
Politika privatnosti

Autorska prava

Kompletan autorski sadržaj koji uključuje grafičke, tekstualne, programske, multimedijalne i ostale materijale nalazi se pod zaš¡titom aktuelnog Zakona o autorskim i srodnim pravima. Sadržaj ovog Web sajta, kao i svih ostalih projekata firme WDA, kreiran je po preporukama Creative Commons licence.

Sadržaj koji se nalazi u sklopu projekata u vlasniš¡tvu firme WDA, a koji je pod autorskim pravima van jurisdikcije firme "WDA", postavljen je na osnovu mogućnosti deljenja sadržaja putem referenciranja ka autoru ili izvoru sadržaja (putem RSS sistema, kao i ostalih vidova deljenja sadržaja na osnovu referenciranja na izvor informacije, odnosno na vlasnika autorskih prava nad preuzetim sadržajem).

U slučaju objavljivanja nekog od sadržaja u sklopu projekata u vlasniš¡tvu firme "WDA", bez obzira o kojem se mediju radi (elektronskom, š¡tampanom, ili Internet), obavezno je naznačiti da je "sadržaj preuzet sa sajta u vlasniš¡tvu firme "WDA" - www.surfer.co.yu" (govor ili tekst, a u slučaju drugog sajta ili mailing liste - link do sajta www.surfer.co.yu), osim u slučaju sadržaja za koje je eksplicitno rečeno da njihovo koriš¡ćenje nije moguće bez dozvole vlasnika autorskih prava. Sistem deljenja sadržaja po RSS principu moguće je slobodno prenositi prema pravilima deljenja sadržaja koja postoje u RSS sistemu.

U slučaju nemogućnosti dogovora usled povrede Zakona o autorskim i srodnim pravima, prekrš¡ilac može očekivati prekrš¡ajnu prijavu od naš¡eg advokata.


Politika privatnosti

Obavezujemo se da vaš¡e podatke (formulare, ankete, korespondenciju i sl.) nećemo davati, pokazivati, iznajmljivati niti prodavati trećim osobama ili pravnim licima. E-mail adrese nakon vaš¡e prijave ne ustupaju se nikome (trećim licima) ni pod kojim uslovima. Za potrebe klijenata firme "WDA" omogućeno je da komercijalna obaveš¡tenja iz oblasti Vaš¡eg interesovanja koja ste obeležite pri prijavljivanju ili pri naknadnom upitu na e-mail adresu koja je dobrovoljno ostavljena u WDA sistemu od strane vlasnika e-mail adrese, budu slata isključivo sa Vaš¡om dozvolom (u sklopu zatvorenog e-mail sistema WDA) . U e-mail sistemu u vlasniš¡tvu firme "WDA" omogućeno je i dobrovoljno odjavljivanje sa liste prema pravilima Direktnog e-mail marketinga na osnovu dozvole (Permission Based Email Marketing Single Opt-Out Service).