četvrtak, 17. avg 2017.
Naslovna / Marketing
Marketing

POSLOVNA MAGAZIN

Opcije oglašavanja 


 
 • Prikaz firme na strani Sponzori Magazina
  (logotip, naziv firme, puna adresa, broj telefona, url i e-mail adresa)
  3.900 din/mese?no
 • Baner sponzora u kategorijama magazina
  (sve stranice pojedina?ne kategorije, veli?ina banera 234x60 piksela)
  10.000 din/mese?no
 • Baner sponzora na stranicama Naslovna, Magazin i Naj?itanije 
  (baner veli?ine 234x60 piksela)
  20.000 din/mese?no
 • Generalni sponzor Magazina
  (sve stranice sajta, veli?ina banera 250x250 piksela)
  40.000 din/mese?no
Napomena:


Ugovori se potpisuju minimalno na period šest meseci oglašavanja 
Za detaljnije informacije obratite se na telefon 065 2345 987